Ferienhaus am Wall
Startpagina
Ruimtes
Impressum
Privacy en Gegevensbescherming
Ferienhaus am Wall
Roswitha Heins
Burgstraße 53
34346 Hann. Münden
deutsch englisch Holländisch

Privacy en Gegevensbescherming

Is de verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming:

Roswitha Heins
Burgstraße 53
34346 Hann. Münden

Verwerving van algemene informatie

Wanneer u onze website bezoekt, wordt automatisch informatie van algemene aard verzameld. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en soortgelijke informatie. Dit is uitsluitend informatie die het niet mogelijk maakt om conclusies te trekken over uw persoon. Deze informatie is technisch noodzakelijk om de inhoud van de door u gevraagde websites correct aan te leveren en is verplicht bij het gebruik van het internet. Dit soort anonieme informatie wordt door ons statistisch geëvalueerd om onze aanwezigheid op het internet en de technologie erachter te optimaliseren.

SSL-Codering

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, maken wij gebruik van de modernste coderingsprocedures (bijv. SSL) via HTTPS.

Verwijdering of afscherming van gegevens

Wij houden ons aan de principes van gegevensvermijding en gegevenseconomie. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens daarom slechts zolang als nodig is voor het bereiken van de hier genoemde doelen of als vereist door de verschillende bewaartermijnen die de wet voorschrijft. Nadat het betreffende doel is opgehouden te bestaan of deze termijnen zijn verstreken, worden de betreffende gegevens overeenkomstig de wettelijke bepalingen routinematig geblokkeerd of gewist.

Behandeling van contactgegevens

Als u via de aangeboden contactmogelijkheden contact opneemt met de beheerder van de website, worden uw gegevens opgeslagen zodat ze kunnen worden gebruikt om uw aanvraag te verwerken en te beantwoorden. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden doorgegeven.

Uw recht op informatie, correctie, blokkering, verwijdering en verzet

U heeft te allen tijde het recht om informatie te ontvangen over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen. U heeft ook het recht op correctie, blokkering of, naast de voorgeschreven gegevensopslag voor zakelijke doeleinden, verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Neem hiervoor contact met ons op via e-mail. De contactgegevens vindt u onderaan deze website.

Om te allen tijde een blokkade van gegevens te kunnen overwegen, moeten deze gegevens voor controledoeleinden in een blokkadebestand worden bewaard. U kunt ook verzoeken om de gegevens te verwijderen, zolang er geen wettelijke archiveringsplicht bestaat. Indien een dergelijke verplichting bestaat, zullen wij uw gegevens op verzoek blokkeren.

U kunt wijzigingen aanbrengen of uw toestemming intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen met ingang van de toekomst het tijdstip.

Wijzigingen in onze voorschriften voor gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring van tijd tot tijd aan te passen, zodat deze altijd voldoet aan de huidige wettelijke eisen of om wijzigingen in onze diensten in de gegevensbeschermingsverklaring door te voeren, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten. De nieuwe verklaring inzake gegevensbescherming geldt dan voor uw volgende bezoek.

Vragen over gegevensbescherming

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, stuur ons dan een e-mail naar ferienhaus-am-wall@gmx.de.

(De gegevensbeveiligingsverklaring is gemaakt met de activeMind AG gegevensbeveiligingsaangiftegenerator en aangepast door de exploitant van de locatie.)
back