Ferienhaus am Wall
Startpagina
Ruimtes
Impressum
Privacy en Gegevensbescherming
Ferienhaus am Wall
Roswitha Heins
Burgstraße 53
34346 Hann. Münden
deutsch englisch Holländisch

Impressum

volgens § 5 TMG (Telemediengesetz)

Handelsgegevens:
Ferienhaus am Wall
Roswitha Heins (huisbazin)
Burgstraße 53
34346 Hann. Münden

Telefoon: 0151 67309226

eMail: ferienhaus-am-wall@gmx.de
Internet: www.ferienhaus-am-wall.de

Verantwoordelijk voor de inhoud:
Roswitha Heins

Fotografisch materiaal:
K. Scheffel

Ontwerp en indeling:
Eigen
Afwijzing van aansprakelijkheid:

Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. De exploitanten van de gelinkte pagina's zijn als enige verantwoordelijk voor de inhoud van hun pagina's.

Afwijzing van aansprakelijkheid:

1. Inhoud van het online aanbod
De auteur aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die betrekking hebben op materiële of immateriële schade, die is veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn in principe uitgesloten, voor zover er geen sprake is van aantoonbare opzettelijke of grove nalatige schuld van de auteur. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. Referenties en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe internetsites ("links"), die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen van kracht worden als de auteur op de hoogte is van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik van illegale inhoud te voorkomen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van het plaatsen van de links geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's te zien was. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina's. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/verbonden pagina's die na het plaatsen van de link zijn gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod en voor externe vermeldingen in door de auteur opgestelde gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die alleen via links naar de betreffende publicatie verwijst.

3. Auteursrecht en merkenrecht
De auteur streeft ernaar de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in alle publicaties in acht te nemen, zelfgemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het respectievelijk geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een merk betekent niet dat het niet beschermd is door de rechten van derden! Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's liggen. Het dupliceren of gebruiken van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

4. Gegevensbescherming
Indien de mogelijkheid voor het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) wordt gegeven, vindt de invoer van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is - voor zover technisch mogelijk en redelijk - ook toegestaan zonder het verstrekken van dergelijke gegevens of door het verstrekken van anonieme gegevens of een pseudoniem. Het gebruik van in het impressum gepubliceerde contactgegevens of vergelijkbare informatie zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen door derden voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde informatie is niet toegestaan. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen de verzenders van zogenaamde spammails in geval van overtreding van dit verbod.

5. Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waar u van bent doorverwezen. Indien delen of afzonderlijke termen van deze verklaring niet wettelijk of correct zijn, blijft de inhoud of de geldigheid van de andere delen onaangetast door dit feit.


(Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie))
back